Wie ben ik? Clemens Knispel

Krantenartikel Clemens Knispel Klik om te vergroten
Beste bezoeker, mijn naam is Clemens Knispel. Geboren op 12 maart 1985.
Ik woon samen met Femke en samen hebben wij een zoon Twan. Ik ben de oudste van drie kinderen en opgegroeid in Zwolle. Tijdens mijn opleiding SPH ben ik gestart met werken in de jeugdzorg. Mijn aandacht ging hier uit naar verschillende doelgroepen. Van dagbehandeling met licht verstandelijk beperkte jongeren, naar groepswerk met jongeren met een gedragsstoornis, van jongeren uit multi-probleemgezinnen naar individuele begeleidingstrajecten met probleemjongeren. Daarnaast heb ik ook ruime ervaring in het werken in een sociaal wijkteam.

De zorg is vormgegeven in kaders. Dit geeft richting en houvast, maar ook beperkingen. Ik ben iemand die graag buiten deze kaders kijkt en daarom heb ik in juni 2015 de stap gezet om als zzp’er mijn eigen onderneming MENS te starten. Deze stap heb ik gezet omdat ik mij als “vrije professional” wil inzetten, ontwikkelen en verbreden in het werkveld/sociale domein.

Ik ben enthousiast en hierdoor motiveer ik anderen om te presteren. Mensen vinden mij een creatieve probleemoplosser. Samenwerken, verbindingen leggen en innovatie vind ik essentieel in het werk. Bij het opvangen van signalen, aansluiten bij de doelgroep en vervolgens het versterken van de eigen kracht en hierin out of the box denken en doen, ligt mijn passie.


Visitekaartje Clemens Knispel

Zorg Individuele- & gezinsbegeleiding

U kent vast en zeker de termen Rust, Reinheid en Regelmaat. Goede termen die nog steeds voldoen. Maar soms zit het even tegen en voldoen deze termen helaas niet. Ik geef u hier alvast het beste pedagogische advies. Namelijk: Objectief in, Signaleren van, Aansluiten bij, Inspelen op, Erkennen van en Leren. Dit zijn de termen als het gaat om het nieuwe opvoeden om weer tot samenwerking te komen met uw kind. Graag kijk ik samen met u hoe u dit advies in úw dagelijks gezinsleven in de praktijk kan brengen.

Mens - Samenloop voor hoop Klik om te vergroten
"Ik ben enthousiast en hierdoor motiveer ik anderen om te presteren. Mensen vinden mij een creatieve probleemoplosser. Samenwerken, verbindingen leggen en innovatie vind ik essentieel in het werk"

Advies Beleids- & kwaliteitsadvies in de zorg

Organisatietransformatie van Top-down naar Bottom-up. Door mijn verschillende ervaringen als pedagogisch medewerker en als beleid en kwaliteitsadviseur weet ik hoe de directie/ het management het beste zijn/haar personeel kan ondersteunen zodat de medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen en hierdoor het beste kunnen bieden aan de cliënt. Dit doe ik door verschillende procedures en processen inzichtelijk te maken en advies te geven op verschillende nieuwe, makkelijk te implementeren, ontwikkelingsmogelijkheden waarbij de focus ligt op het professionaliseren van het personeel. Zowel bij bestaande als nieuwe zorgorganisaties.

Training Agressietrainingen & teambuilding

Er zijn verschillende soorten van agressie. Bij deze verschillende soorten van agressie hoort verschillend gedrag. Door dit gedrag te herkennen kunt u echt aansluiten bij het niveau van agressie zodat de agressie afneemt en er weer over gegaan kan worden naar samenwerking. Vanuit deze samenwerking ontstaat er ontwikkeling.

Voor een optimale samenwerking in een team zijn er een aantal aspecten van groot belang. Communicatie, Coöperatie, Coördinatie, Concentratie en Contact. In een aantal teamtrainingen komen deze aspecten naar voren waardoor er een optimale samenwerking in een team ontstaat.

Coaching DISC analyses & coachingsgesprekken

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Het is een persoonlijkheidsanalyse en hiermee kunt u eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijpt u (beter) wat uzelf en anderen motiveert en waarom u en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties, vergroot persoonlijke effectiviteit en is daarnaast een uitstekend instrument voor uw werving en selectie procedure.

Mens - DISC
Mens - DISC Factor

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

MENS verzorg een compleet pakket d.m.v. een introductie bijeenkomst, het afnemen van de DISC-analyses, een individueel gesprek, een plenaire terugkoppeling en een monitoringsverslag voor de directie om de organisatie en zijn personeel nog beter in beeld te hebben.

Door inspiratie komt motivatie. Met motivatie komt verandering. Tijdens coachingsgesprekken gaan we inspirerend op zoek naar motivatie. Dit voorkomt onder andere burn-out klachten en/of uitval op het werk. Bewustwording van eigen gedachtes en gedrag is telkens een groot thema.

Mens - Comfort zone

Contact

Wilt u mij (en misschien daardoor ook wel uzelf) een keer ontmoeten onder het genot van een bakje koffie? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Mens zorg & advies

clemens@mensza.nl
06 - 18390025
KVK: 63506203